M.I.C.E

MEETINGS, INCENTIVES, CONFERENCES,
EXHIBITIONS

Meeting – Istilah umum untuk menunjukkan kehadiran beberapa orang di satu tempat, dalam usaha untuk memberi atau melaksanakan suatu aktiviti tertentu. Kekerapan: boleh berdasarkan asas ad hoc atau mengikut corak yang ditetapkan, misalnya mesyuarat agung tahunan, mesyuarat jawatankuasa, dll.

Incentive – Acara mesyuarat sebagai sebahagian daripada program yang ditawarkan kepada para peserta untuk memberi ganjaran prestasi sebelumnya.

Conference – Persidangan yang direka untuk perbincangan, penemuan fakta, penyelesaian masalah dan perundingan. Berbanding dengan kongres, persidangan biasanya lebih kecil secara berskala dan lebih banyak dipilih ciri – ciri yang cenderung memudahkan pertukaran maklumat. Istilah “conference” tidak mempunyai maklumat khusus tentang kekerapan ia berlaku. Walaupun tidak semestinya terhad pada masa, persidangan biasanya tempoh terhad dengan objektif tertentu.

Exhibition – Acara di mana produk dan perkhidmatan dipaparkan.

ETIQA INSURANCE & TAKAFUL BERHAD
GENERAL AGENCY SALES CONVENTION 2019

Tier 1 – Spain (Barcelona & Madrid)
Tier 2 – Turkey
Tier 3 – China (Shanghai)


Malaysia Armed Forces Staff College (MAFSC) – November 2019

Regional Field Study (Bangkok + Pattaya)
– 86 Paxs
Royal Malaysia Police College Kuala Lumpur (RMPC) – October 2019

Benchmarking Road to Japan (Tokyo + Osaka) – 39 Paxs
Malaysia Productivity Corporation (MPC) – December 2018

Asia Pacific Quality Conference (APQC) – (Dubai + Abu Dhabi) – 32 Paxs
Majlis Sukan Malaysia (MSN) – (October 2018)

ASEAN Paralympic Games
(Jakarta) – 188 Paxs